Sertifikācijas un resertifikācijas noteikumi

Dokumenti jāiesniedz klātienē RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras telpās Rīgā, Tvaika ielā, 2 administratīvā korpusa 3. stāvā. Dokumentus pieņem katru darba dienu (izņemot piektdienu) no 9:00 līdz 15:00. Lūgums pirms ierašanās saskaņot laiku pa tālruni: 67080131 (Ieva Jākobsone)

Par spēkā esošajiem sertifikācijas un resertifikācijas noteikumiem, lūdzam informāciju skatīt Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā.

Maksa par sertifikāciju/resertifikāciju

Sertifikācija

Resertifikācija

59,76 eiro

48,38 eiro

Rekvizīti sertifikācijas/resertifikācijas maksājuma veikšanai:
 
Sertifikācijas institūcija:
“Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051, Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 

AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836