Biedriem/kā iestāties?/LPA rekvizīti

Biedru maksa

Biedra nauda ir jāmaksā vienu reizi gadā, pārskaitījuma veidā uz norādītajiem LPA rekvizītiem (skat. lejā).
Pēc LPA nolikuma biedri, kuri divus gadus pēc kārta nav veikuši biedra naudas maksājumu, tiek izslēgti no LPA biedru saraksta.

Serificēts psihiatrs

Veicinātāj biedrs (citas specialitātes sertificēts ārsts/ārsts)

Psihiatrijas specialitātes rezidents

20 eiro

20 eiro

10 eiro

Kā kļut par biedru?

Biedra iestāšanās maksa 20 eiro jāveic par esošo kalendāro gadu 20 eiro ārstiem speciālistiem un 10 eiro rezidentiem.

Pēc iesnieguma nosūtīšanas psihiatruasociacija@psihiatruasociacija.lv, tas tiks izskatīts divu nedēļu laikā, un Jums tiks sniegta tālāka informācija.

Biedra iesniegums

LPA rekvizīti

Reģistrācijas nr. 40008172347

Konta nr. LV59HABA0551030298166