Latvijas psihiatriskās slimnīcas

VSIA "Aknīstes Psihoneiroloģiskā sklimnīca"