Esiet sveicināti Latvijas Psihiatru asociācijas mājas lapā! Laipni lūgti reģistrēties Ziemeļvalstu Psihiatru asociācijas kongresam Rīgā 2024. gada 6. un 7. jūnijā NCP2024

 Biedrība “Latvijas Psihiatru asociācija” (LPA) ir profesionāla psihiatru apvienība, kas aktīvi darbojas, lai pārstāvētu psihiatru profesionālās intereses, veidotu tālākizglītības pasākumus, piedalītos ar psihiskās veselības jomu saistītu likumdošanas aktu  un stratēģiju izstrādē, klīnisko rekomendāciju un vadlīniju izstrādē, kā arī informētu sabiedrību par psihiskās veselības jautājumiem. Latvijas Ārstu biedrība, sadarbībā ar LPA veic psihiatru un tiesu psihiatrijas ekspertu sertifikāciju un resertifikāciju.

 LPA iestājas par  pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem interesēm, veidojot un piedaloties informatīvās, kā arī uz destigmatizāciju vērstās aktivitātēs.

 Latvijas Psihiatru asociācijas (LPA) pirmsākumi meklējami 1924. gadā, kad LU Psihiatrijas profesors Hermanis Buduls (1882-1954) ar domu biedriem nodibināja “Latvijas neurologu un psichiatru zinātniski – medicīnisko biedrību”.  1990.gadā Latvijas Psihiatru asociācija atkal kļuva par neatkarīgu, psihiatru un psihiatrijas rezidentu sabiedrisku organizāciju.

 LPA cieši sadarbojas ar citām ārstu profesionālajām biedrībām Latvijas Narkologu biedrību, Latvijas Ārstu psihoterapeitu asociāciju, Latvijas Neirologu biedrību u.c.

 LPA iestājas par profesionālu pilnveidošanos un viedokļu apmaiņu, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu psihiatru biedrību. LPA biedri veido Tiesu psihiatrijas ekspertu sekciju (apakšspecialitāte psihiatrijā). LPA ietvaros aktīvi darbojas Jauno psihiatru sekcija  

Latvijas psihiatru asociācija ir Ziemeļvalstu psihiatru asociāciju asociācija (NCP), Eiropas Psihiatru asociācijas (EPA), Pasaules Psihiatru asociācijas (WPA) biedre, LPA ir savs vēstnieks Eiropas Psihoneirofarmakoterapijas koledžā (ECNP), kā arī laba sadarbība ar citām profesionālajām organizācijām (Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu biedrība, Latvijas Gastroenterologu biedrība u.c.).

LPA darbības sfēras:

  • Konferenču, kongresu, semināru organizēšana psihiatrijas un psihiskās veselības jomā, rūpējoties par psihiatru tālākizglītību Latvijā
  • Profesionālo standartu, klīnisko rekomendāciju un vadlīniju izstrāde psihiatrijas jomā
  • Sadarbība ar Veselības ministriju, Tiesībsargu, Nacionālo Veselības dienestu, Zāļu Valsts aģentūru, Slimību profilakses un kontroles centru – normatīvo aktu izstrādē un visdažādāko jautājumu risināšanā psihiskās veselības jomā
  • Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām psihiskās veselības jomā
  • Psihiatrijas kā medicīnas nozares prestiža veicināšana, ētikas jautājumu risināšana profesionālajā vidē
  • Sadarbība ar citām profesionālajām ārstu organizācijām
  • Sadarbība ar farmaceitiskajām kompānijām un to pārstāvniecībām Latvijā

Esam atvērti jaunu ideju īstenošanai, lai veicinātu kolēģu izaugsmi un psihisko veselību Latvijā!