Struktūra

Struktūra

LPA prezidents

Māris Taube

LPA valde

E. Rancāns
E. Tērauds
S. Pūce
A. Kišuro
Ņ. Bezborodovs
I. Ķiece
K. Brūna
J. Vrubļevska
I. Bauska
J. Bušs

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) Sertifikācijas komisija psihiatrijas specialitātē

E. Rancāns (priekšsēdētājs)
E. Tērauds (priekšsēdētāja vietnieks)
Ļ. Renemane (sekretāre)
A. Kišuro
S. Pūce
I. Ķiece
J.Vrubļevska
I. Bauska
M. Taube

Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) Tiesu psihiatrijas ekspertu sertifikācijas komisija

I. Cera
A. Apsīte
B. Šternberga
A. Rutkis  

G. Sondore

LPA ētikas komisija

L. Sīle
L. Lapiņa
B. Šternberga

LPA revīzijas komisija

I. Cera
B. Šternberga
A. Krūmiņš