Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Kontakti
Angliskais LPA Valde LPA sertifikācijas komisija LPA tiesu psihiatrijas  ekspertu sertifikācijas komisija I. Bauska I. Ķiece S. Pūce E. Rancāns I. Vasins M. Taube B. Kupča N. Gaibišele Ņ. Bezborodovs A. Kišuro  LPA valdes atbildīgais sekretārs:  L. Bērze Struktūra E. Rancāns E. Tērauds B. Kupča A. Kišuro S. Pūce I. Ķiece I. Bauska M. Taube Ņ. Bezborodovs LPA jauno psihiatru komanda I. Everte N. Bērziņa-Novikova K. Brūna K. Mieze LPA valdes priekšsēdētājs: E.Tērauds