Sākums Konferences/LPA sēdes Par LPA LPA sekcijas/Psihiatru biedrības Latvijas Psihiatriskās slimnīcas Sadraudzības asociācijas Kontakti
Angliskais LPA sēdes 2019-psihotiskie-A4.pdf 02.03.2019. 08.03.2019. 12.04.2019. 17.05.2019. Reģsistrācija no 08.30, sēde no 09.00 17.00 Reģsistrācija no 14.30, sēdes sākums 15.00 Reģsistrācija no 14.30, sēdes sākums 15.00 Rīga, RSU Dzirciema iela 16 Radisson Park Inn Valdemāra, Krogus iela 1 Informācija sekos Psihotiskie traucējumi Sievietes psihiskā veselība Sēde veltīta šizofrēnijas tēmai Inovācijas neiroloģijā un psihiatrijā Dr. E. Tērauds, Dr. med. J. Vrubļevska, Dr. K. Mieze, Dr. K. Brūna, Prof. E. Rancāns, Dr. L. Bērze, Dr. N. Bērziņa - Novika, Dr. I. Bauska, Dr. P. Jakimovičs, Dr. A. Kišuro, Dr. V. Švarcs, Asoc. prof. B. Kupča Dr. I. Barengo, Dr. J. Vītiņš, Prof. M. Taube, Dr. R. Mazaļauskiene Apvienotā sēde ar neirologiem Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos LĀB noteikta dalības maksa https://lab.arstubiedriba.lv/ dev/konferences.php? tree_s=255& https://lab.arstubiedriba.lv/ dev/association.php? tree_s=260& 07.06.2019. Reģsistrācija no 14.30, sēdes sākums 15.00 Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos Informācija sekos Jaunie prāti psihiatrijā Informācija sekos